Proxy.mendelu.cz

Proxy.mendelu.cz

Proxy server představuje způsob, kterým může oprávněný uživatel využít služby elektronických informačních zdrojů i mimo síť univerzity. Připojením webového prohlížeče prostřednictvím univerzitního proxy serveru se Vám zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes webový prohlížeč z univerzity (zejména placené katalogy elektronických informačních zdrojů). Proxy server má smysl využívat jen ze sítí oddělených od univerzitní sítě (tj. nemá smysl jej využívat z bezdrátové sítě, lednického areálu, kolejní sítě apod.).

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů kontaktujte Ústav informačních technologií.


The proxy server allows authorized users to use electronic information resources outside the university network. By connecting your web browser via the university proxy server, all Internet services will be available as if they were accessed from the, namely the paid catalogues of electronic information resources. Using the proxy server from networks inside the university network, such as wireless network, Lednice campus, dormitory network, etc., makes no sense.

If you have any problem or question, don't hesitate to contact Department of Information Technology.

Podpora

+420 545 13 55 55
helpdesk@mendelu.cz

© 2014 Mendelova univerzita v Brně - všechna práva vyhrazena