Proxy.mendelu.cz

Proxy.mendelu.cz

Proxy server představuje způsob, kterým může oprávněný uživatel využít služby elektronických informačních zdrojů i mimo síť univerzity. Připojením webového prohlížeče prostřednictvím univerzitního proxy serveru se Vám zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes webový prohlížeč z univerzity (zejména placené katalogy elektronických informačních zdrojů). Proxy server má smysl využívat jen ze sítí oddělených od univerzitní sítě (tj. nemá smysl jej využívat z bezdrátové sítě, lednického areálu, kolejní sítě apod.).

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů kontaktujte Ústav informačních technologií.

Podpora

+420 545 13 55 55
helpdesk@mendelu.cz

© 2014 Mendelova univerzita v Brně - všechna práva vyhrazena